Nederlandse date?

Datum- en tijdnotatie in Nederland In Nederland worden datums geschreven volgens het little-endian-patroon “dag-maand-jaar”, zoals elders in Europa en veel andere landen gebruikelijk is. Tijden worden geschreven met behulp van de 24-uur. In geschreven taal wordt tijd uitgedrukt in de 24-uursnotatie, met of zonder nul, met een punt of dubbele punt als scheidingsteken, soms gevolgd door … Read more