Hollanda tarihi?

Hollanda’da tarih ve saat gösterimi Hollanda’da, tarihler, Avrupa ve diğer birçok ülkede olduğu gibi, küçük-endian örüntüsü “gün-ay-yıl” kullanılarak yazılır. Zamanlar 24 saat kullanılarak yazılır. Yazılı dilde, zaman ayırıcı olarak bir tam durdurma veya iki nokta üst üste işareti kullanılarak sıfır başlı veya sıfır olmayan 24 saatlik gösterimde ifade edilir, ardından uur  (saat) kelimesi  veya u kısaltması gelir  .  – örneğin,  22.51 u ,  9.12 u. veya  09:12 . Teknik ve bilimsel metinlerde h ,  min  ve  s kısaltmalarının … Read more