Holenderska randka?

Notacja daty i godziny w Holandii W Holandii daty są zapisywane według wzoru „end-day-year” według little-endian, jak zwykle w innych krajach Europy i wielu innych krajach. Czasy są zapisywane za pomocą 24-godzinnego. W języku pisanym czas wyraża się w notacji 24-godzinnej, z wiodącym zerem lub bez niego, stosując kropkę lub dwukropek jako separator, czasem po nim … Read more